Seminarium

Kryteria powrotu do sprawności fizycznej po urazach narządu ruchu

Data: 25.05.2019

Miejsce: PTAK WARSAW EXPO
HALA E,  sala nr 2,
Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

Godzina: 11:00 – 14:00

Seminarium

Kryteria powrotu do sprawności fizycznej po urazach narządu ruchu

Data: 25.05.2019

Miejsce: PTAK WARSAW EXPO
HALA E,  sala nr 2,
Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

Godzina: 11:00 – 14:00

LOGO PTMS- Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ

Data: 25.05/2019

Miejsce: PTAK WARSAW EXPO- HALA E, Centrum Kongresowe – sala nr 2

Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

Godzina: 11:00 -14:00

Seminarium: „Kryteria powrotu do aktywności fizycznej po obrażeniach narządu ruchu”
Wykładowcy:

Dr med. Andrzej Bugajski – Kryteria powrotu do sportu po obrażenia narządu ruchu
z punktu widzenia lekarza sportowego – Dr n. med. Andrzej Bugajski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław

Dr hab. Andrzej Czamara – specjalista w dziedzinie fizjoterapii, prof. WSF: Kryteria powrotu do sportu po leczeniu obrażeń kończyn dolnych – spojrzenie fizjoterapeuty na powrót funkcji, narządu ruchu. Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu

Dr Remigiusz Rzepka – Kryteria dopuszczenia sportowca do pełnych obciążeń treningowych po urazie; Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach, Enel-Sport w Warszawie, Były członek Zespołu Medycznego
i przygotowania motorycznego Reprezentacji Polskiego Związku Piłki Nożnej,

Dr med. Maciej Nowak – Dysfunkcje pourazowe stawu skokowego i stopy, algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w powrocie do sportu. Centrum Medycyny Sportowej Dynasplint Poznań

Dyskusja okrągłego stołu z udziałem wykładowców

 

Wkrótce zamieścimy więcej informacji na temat prelegentów i ich prelekcji, zaproszonych gości specjalnych oraz partnerów wydarzenia.

Partner Wydarzenia

Tematyka i prelegenci

Temat: Kryteria powrotu do sportu po obrażenia narządu ruchu
z punktu widzenia lekarza sportowego

Temat: Kryteria powrotu do sportu po leczeniu obrażeń kończyn dolnych – spojrzenie fizjoterapeuty na powrót funkcji, narządu ruchu.

Temat: Kryteria dopuszczenia sportowca do pełnych obciążeń treningowych po urazie;

Temat: Dysfunkcje pourazowe stawu skokowego i stopy, algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w powrocie do sportu.

Dr n. med. Andrzej Bugajski

Dr n. med. Andrzej Bugajski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław 

Dr hab. Andrzej Czamara

Dr hab. Andrzej Czamara – specjalista w dziedzinie fizjoterapii, prof. WS, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu 

Dr Remigiusz Rzepka

Dr Remigiusz Rzepka Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach, Enel-Sport w Warszawie, Były członek Zespołu Medycznego 

Dr med. Maciej Nowak

Dr med. Maciej Nowak, Centrum Medycyny Sportowej Dynasplint Poznań 

Dyskusja okrągłego stołu z udziałem wykładowców

Tematyka i prelegenci

Temat: Kryteria powrotu do sportu po obrażenia narządu ruchu
z punktu widzenia lekarza sportowego

Dr n. med. Andrzej Bugajski

Dr n. med. Andrzej Bugajski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław 

Temat: Kryteria powrotu do sportu po leczeniu obrażeń kończyn dolnych – spojrzenie fizjoterapeuty na powrót funkcji, narządu ruchu.

Dr hab. Andrzej Czamara

Dr hab. Andrzej Czamara – specjalista w dziedzinie fizjoterapii, prof. WS, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu 

Temat: Kryteria dopuszczenia sportowca do pełnych obciążeń treningowych po urazie;

Dr Remigiusz Rzepka

Dr Remigiusz Rzepka Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach, Enel-Sport w Warszawie, Były członek Zespołu Medycznego 

Temat: Dysfunkcje pourazowe stawu skokowego i stopy, algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w powrocie do sportu.

Dr med. Maciej Nowak

Dr med. Maciej Nowak, Centrum Medycyny Sportowej Dynasplint Poznań 

Dyskusja okrągłego stołu z udziałem wykładowców

Rejestracja