Seminarium

Kryteria powrotu do sprawności fizycznej po urazach narządu ruchu

Data: 25.05.2019

Miejsce: PTAK WARSAW EXPO
HALA E,  sala nr 2,
Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

Godzina: 11:00 – 14:00

Wejście na seminarium jest możliwe po zakupieniu biletu targowego oraz wcześniejszej

Weź udział

Seminarium

Kryteria powrotu do sprawności fizycznej po urazach narządu ruchu

Data: 25.05.2019

Miejsce: PTAK WARSAW EXPO
HALA E,  sala nr 2,
Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

Godzina: 11:00 – 14:00

Partner Wydarzenia

Tematyka i prelegenci

Temat: Kryteria powrotu do sportu po obrażeniach narządu ruchu
z punktu widzenia lekarza sportowego

Temat: Kryteria powrotu do sportu po leczeniu obrażeń kończyn dolnych – spojrzenie fizjoterapeuty na powrót funkcji, narządu ruchu.

Temat: Kryteria dopuszczenia sportowca do pełnych obciążeń treningowych po urazie.

Temat: Dysfunkcje pourazowe stawu skokowego i stopy, algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w powrocie do sportu.

Dr n. med. Andrzej Bugajski

Dr n. med. Andrzej Bugajski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław 

Dr hab. Andrzej Czamara

Dr hab. Andrzej Czamara – specjalista w dziedzinie fizjoterapii, prof. WS, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu 

Dr Remigiusz Rzepka

Dr Remigiusz Rzepka Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach, Enel-Sport w Warszawie, Były członek Zespołu Medycznego 

Dr med. Maciej Nowak

Dr med. Maciej Nowak, Centrum Medycyny Sportowej Dynasplint Poznań 

Dyskusja okrągłego stołu z udziałem wykładowców

Tematyka i prelegenci

Temat: Kryteria powrotu do sportu po obrażeniach narządu ruchu z punktu widzenia lekarza sportowego

Dr n. med. Andrzej Bugajski

Dr n. med. Andrzej Bugajski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław 

Temat: Kryteria powrotu do sportu po leczeniu obrażeń kończyn dolnych – spojrzenie fizjoterapeuty na powrót funkcji, narządu ruchu.

Dr hab. Andrzej Czamara

Dr hab. Andrzej Czamara – specjalista w dziedzinie fizjoterapii, prof. WS, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu 

Temat: Kryteria dopuszczenia sportowca do pełnych obciążeń treningowych po urazie.

Dr Remigiusz Rzepka

Dr Remigiusz Rzepka Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach, Enel-Sport w Warszawie, Były członek Zespołu Medycznego 

Temat: Dysfunkcje pourazowe stawu skokowego i stopy, algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w powrocie do sportu.

Dr med. Maciej Nowak

Dr med. Maciej Nowak, Centrum Medycyny Sportowej Dynasplint Poznań 

Dyskusja okrągłego stołu z udziałem wykładowców

Rejestracja

Rejestracja na seminarium nie upoważnia jeszcze do wejścia na targi – Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest kupienie biletu na targi.

Liczba miejsc na seminarium ograniczona!