SALSATION®

24-26  05/2019

Masterclasses and Workshops

Czym jest SALSATION® ?
SALSATION® to zabawny i wciągający, funkcjonalny trening taneczny! Nauczysz się sztuki poruszania się w rytmach latynoskich i światowych, kształtując przy tym jednocześnie sylwetkę, ale SALSATION® to znacznie więcej niż tylko klasa taneczna – to wynik lat badań i rozwoju. Każda klasa 60-minutowa jest starannie przygotowana przez licencjonowanego instruktora SALSATION®, aby poprawić ogólną siłę i elastyczność, zwiększyć zakres ruchów ciała i przenieść umiejętności taneczne na wyższy poziom.
Myślisz, że zrobiłeś to wszystko, jeśli chodzi o taniec fitness? Pomyśl jeszcze raz! SALSATION® kładzie szczególny nacisk na muzykalność, ekspresję liryczną i trening funkcjonalny. W SALSATION® lubimy nazywać to Meraki – greckie słowo oznaczające szczególny akcent pasji, który wkładasz w coś, kiedy naprawdę lubisz to robić. To jest uczucie, które otrzymasz z klasy SALSATION®!

Dlaczego SALSATION®?
Każde zajęcia podążają za równaniem SALSATION® i zaczynają się od zestawu ćwiczeń izolacji ciała i dynamicznych ruchów, aby bezpiecznie rozgrzać ciało. Pod koniec lekcji instruktorzy prowadzą klasę przez emocjonalną, powolną piosenkę, aby wyciszyć ciało. W trakcie trwania zajęć nasi instruktorzy wskazują właściwy kierunek, położenie i ruch w sposób fizyczny , a nie słownie, co naturalnie przyciąga wzrok tancerzy i zachęca uczniów do skupienia się i rozwijania własnego naturalnego ruchu. To sprawia, że bariera “wejścia” jest bardzo prosta i jest świetna dla nowych tancerzy i uczestników międzynarodowych.

What is SALSATION®
SALSATION® is a fun and addictive, functional dance workout! You’ll learn the art of moving to Latin and world rhythms while getting fit but, SALSATION® is so much more than just a dance class – it’s the result of years of research and development. Each 60-minute class is carefully crafted by a licensed SALSATION® Instructor to improve overall strength and flexibility, increase the body’s range of motion and take your dance skills to the next level.
Think you’ve done it all when it comes to dance fitness? Think again! SALSATION® places a special emphasis on musicality, lyrical expression, and functional training. At SALSATION® we like to call this Meraki – a Greek word meaning that special touch of passion you put into something when you really love to do it. This is the feeling you’ll get from a SALSATION® class!

Why SALSATION®?
Each class follows The SALSATION® Equation and begins with a set of body isolation exercises and dynamic moves to safely warm the body. At the end of class, instructors guide the class through a soulful, slow song to cool down. Throughout class, our instructors cue the proper direction, placement, and movement physically rather than verbally which naturally draws the dancers’ eye and encourages students to focus and develop their own natural movement. This makes the barrier of entry super simple and is great for new dancers and international participants.

SALSATION® MASTERCLASS schedule

Friday 24.05.2019

What timeWhereWith who
11:00 -12:00Main StageAngelika Kiercul, Przemek Primo Waszczyszyn and Polish Team
13:00-14:00 Main StageAngelika Kiercul, Claudia Thiele, Diana Kukizz, Dorian Greyfox- Dupin de Majoubert, Javier Calderon, Nanna Jelbert, Pipo Franco, Rocío Maro, Sheldon Christiaan, Viktorija Manzinni, Manuel Goiana, Natasha Bakhmat.
16:00-17:00Main StageAlejandro Angulo and the Salsation® Master Trainer Team

Saturday 25.05.2019

What timeWhereWith who
14:00-15:00Dance&Fitness StageAngelika Kiercul, Claudia Thiele, Diana Kukizz, Dorian Greyfox, Federica Boriani, Javier Calderon, Nanna Jelbert, Pipo Franco, Rocío Maro, Ronald Morales Dubes, Roxana Rodríguez Hechavarría, Sheldon Christiaan, Vladimir Gerónimo, Viktorija Manzinni, Manuel Goiana, Natasha Bakhmat.
15:00-16:00Dance&Fitness StageAngelika Kiercul, Przemek Primo Waszczyszyn and Polish Team
16:00-17:30Main StageAlejandro Angulo and the Salsation® Master Trainer Team

Sunday 26.05.2019

What timeWhereWith who
13:00-14:00 Dance&Fitness StageAngelika Kiercul, Przemek Primo Waszczyszyn and Polish Team
14:00-15:00Dance&Fitness StageBoys vs Girls SALSATION® Presenters
15:00-16:00 Dance&Fitness StageAngelika Kiercul, Przemek Primo Waszczyszyn and Polish Team
16:00-17:30 Main StageAlejandro Angulo and the Salsation® Master Trainer Team

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w  harmonogramie.

SALSATION® WORKSHOPS

Come join us at the GoActive Show in Warsaw Poland for a carefully designed 3 hour SALSATION® Choreography Workshop that will allow you to:

-Discover the Salsation Equation, a methodology that enables you to make what once seemed complex, easy.
– Rediscover musicality and learn to feel the music
– Understand in more details the SALSATION® program
– Receive special insight into various choreographies (how they have been created and why)
– Learn new variations of the basic steps
– Improve the quality of your movements
– Discover Functional Training

SALSATION® Workshops are open to everyone! Whether you are an experienced instructor/dancer or have no experience at all, these workshops are catered to every level!

To participate in the following Workshops please remember to purchase an entry ticket to the GoActiveShow.

Friday 24.05.2019

What timeWhereWith who
13:30-16:30Workshop roomVladimir Gerónimo, Federica Boriani, Roxana Rodriguez, Ronald Morales Dubes

Saturday 25.05.2019

What timeWhereWith who
10:00-13:00Workshop roomAlejandro Angulo and the SMT team.

Sunday 26.05.2019

What timeWhereWith who
10:00-13:00Workshop roomNanna Jelbert, Diana Kukizz, Grace Casalino, Viktorija Manzinni, and Manuel Goiana

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w  harmonogramie.

Presenters

Alejandro Angulo

Angelika Kiercul

Diana Kukizz

Federica Boriani

Manuel Goiana

Pipo Franco

Roland Morales Dubes

Sheldon Christiaan

Grace Casalino

Natasha Bakhmat

Claudia Thiele

Dorian Greyfox

Javier Calderon

Nanna Jelbert

Rocio Maro

Roxana Rodriguez

Viktorija Manzinni

Vladimir Gerónimo

Przemek “Primo” Waszczyszyn