INFRASPORT
AKADEMIA

24 05 2019

INFRASPORT
AKADEMIA

24 05 2019

Informacja o Akademii InfraSport:

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju i Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska jest organizacją non-profit, której głównym celem jest wspieranie tworzenia wysokiej klasy, funkcjonalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych na całym świecie. Działanie opiera się na międzynarodowej wymianie doświadczeń i tworzeniu standardów jakości. IAKS przyczynia się do realizacji ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska projektów sportowych i rekreacyjnych, a tym samym wspiera obywateli w definiowaniu zapotrzebowania na rozwój obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Zarządzanie obiektami sportowymi to pojęcie, które coraz śmielej pojawia się przy realizacji kolejnych inwestycji w infrastrukturę sportową w naszym kraju. Oddawanie obiektów w ręce prywatnych firm wyspecjalizowanych w zarządzaniu jest trendem, który od ponad trzydziestu lat można obserwować w Europie Zachodniej, USA – a w ostatnim czasie także w Polsce.
Obiekty sportowe to już nie tylko areny rywalizacji, ale wielofunkcyjne obiekty których prawidłowe i rentowne funkcjonowanie powinno opierać się o zasady efektywnego zarządzania nieruchomością, właściwej gospodarności i w zasadzie nieograniczonej kreatywności w wykorzystaniu dostępnych powierzchni – czyli o cechy jakie odpowiadają ich wielofunkcyjnemu charakterowi.
Spojrzenie na obiekt w sposób globalny pozwala stworzyć strategię odpowiadającą faktycznym potrzebom otoczenia, w tym lokalnej społeczności, co pozwala na realną ocenę możliwości ich zaspokojenia przez odpowiednio zaplanowane funkcje samego obiektu. W ten sposób powstaje obiekt, który będzie postrzegany na rynku jako atrakcyjny, potrzebny i społecznie uzasadniony, należycie wykorzystany oraz mający szanse być efektywnie ekonomicznie utrzymany i zarządzany.
Potrzeby otoczenia definiują skutecznie i precyzyjnie działania wizerunkowe i handlowe jakie powinny być podjęte by obiekt był optymalnie wykorzystany i jak najbardziej atrakcyjny dla potencjalnych klientów z segmentów B2C oraz B2B. Wcześniejsze przygotowanie kompleksowej strategii uwzględniającej wpływ wszystkich czynników wspierających biznes oraz tych, które mogą mu zagrażać, stanowi filar rozwoju działalności i funkcjonowania obiektu we właściwym i oczekiwanym kierunku. Dla obiektów wielofunkcyjnych tymi filarami powinny być zaawansowanie techniczne obiektu (przyjęte środki odpowiadają zamierzonemu celowi), elastyczność́ optymalizacji systemów, prawidłowo dobrana i wykonana strefa teletechniczna i audiowizualna (więcej nie zawsze znaczy lepiej), lokalizacja oraz potrzeby i możliwości nabywcze potencjalnych klientów, właściwa obsługa gości oraz widzów i ich potrzeb, oraz dodatkowy proaktywny ze strony operatora rozwój usług dodatkowych.
W roku bieżącym IAKS Polska organizuje trzy edycje Akademii InfraSPORT w Warszawie, Szczecinie i Rzeszowie, w których weźmie udział blisko 50 ekspertów z branży, którzy poruszą tematy szczególnie istotne z punktu widzenia danego regionu w odniesieniu do ogólnoświatowych trendów i naszych krajowych możliwości. Podczas spotkań skupimy się na wymianie doświadczeń i warsztatach związanych z projektowaniem, budową, wyposażeniem, zarządzeniem i utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ INFRASPORT

Program Akademii infraSport w dniu 24.05.2019

10.00-10.30 Rejestracja uczestników Akademii
10.30-11.00 Panel tematyczny 1 Ministerstwo Sportu i Turystyki programy wspierające rozwój infrastruktury sportowej. Przewidywania jakościowe ilościowe w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce na podstawie długoterminowej strategii MSiT. Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- rządowy program, rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
11.00-12.30 Panel tematyczny 2 Rola infrastruktury sportowej w promowaniu aktywnego stylu życia.Prawidłowe i kompleksowe planowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych, uwzględniające potrzeby mieszkańców dużych miast, miasteczek i gmin wiejskich
12.30-13.00 Przerwa kawowa
13.00-14.30 Panel tematyczny 3 Finansowanie lokalnych inwestycji sportowo-rekreacyjnych. Źródła finansowania obiektów sportowo-rekreacyjnych np. (PPP). Outsourcing w obiekcie sportowo-rekreacyjnym i alternatywne sposoby dofinansowania inwestycji.
14.30-16.00 panel tematyczny 4 Zmiany w budownictwie sportowym pod wpływem trendów i pojawiania się nowych dyscyplin sportu (w tym także e-Sport). O czym pamiętać planując nowoczesne obiekty sportowe.
16.00-16.15 Podsumowanie i zakończenie Akademii InfraSport
16.15 Lunch

Targi Infrastruktury Sportowej i Sprzętu Sportowego infraSPORT to miejsce wymiany doświadczeń, warsztatów oraz kontraktacji sprzętu i usług związanych z projektowaniem, budową, wyposażeniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Spotkamy się w dniach 24-26.05.2019 w Nadarzynie PTAK EXPO podczas III edycji Targów Sportowych Go Active Show.
DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W TARGACH?
Spotkasz swoich potencjalnych klientów, a wśród nich:

  • Przedstawicieli samorządów miast i gmin – to ponad 2500 jednostek
  • Miejskich i gminnych ośrodków sportu i rekreacji
  • Prywatnych inwestorów
  • Właścicieli infrastruktury sportowej
  • Zarządców infrastruktury sportowej
  • Zarządców hoteli i centrów handlowych