FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DLA GRUP SZKOLNYCH

Wypełniony formularz należy odesłać na adres: edukacja@warsawexpo.eu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego upoważnia do jednorazowego,
bezpłatnego wejścia grupy szkolnej na Targi w dniu 24 maja 2019 r. (warunek konieczny)
Zgłoszenie uczestnictwa grupy szkolnej w Największych Targach Sportowych – Go Active Show w dniu 24 maja 2019 r.

Aleksandra Buza
Kontakt dla szkół

+48 513 977 713
edukacja@warsawexpo.eu

Wypełniony formularz należy odesłać na adres: edukacja@warsawexpo.eu

Formularz zgłoszeniowy dla grup szkolnych